İnsan Kaynakları

Türkiye’de hızla gelişen bir kavram olan “İnsan Kaynakları”nın çağdaş uygulamaları takip edilmekte ve şirket kültürüne uygun olarak yorumlanıp, sistemleştirilmeleri yolunda çalışmalar yapılmaktadır.

Her göreve objektif bakış açısı ve “doğru işe doğru insan” felsefesiyle seçilmiş personelin, işini şirket amaçları doğrultusunda, en verimli ve iyi şekilde yapabilmesi, yeni bilgi ve beceriler kazanabilmesi için eğitimlere gönderilmekte, kişisel gelişimlerine maksimum önem verilmektedir.

ARAL, çalışanların kariyerlerine yönelik kişisel hedefleri ile şirket hedeflerinin bütünleşmesinin, şirketi yarınlara taşıyacak tek yol olduğunun bilincindedir.

Bu doğrultuda; personalin bireysel gücünü en yüksek düzeyde etkin kılmak, liderlik ve yenilikçilik gibi niteliklere sahip olmaya teşvik etmek, yeteneklerini şirket hedefleri yönünde kullanabilmelerini desteklemek, uyumlu bir iş ortamı sağlamak, İnsan Kaynakları politikamızın temellerini oluşturmaktadır.

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak için lütfen tıklayarak iş başvuru formunu indirip doldurduktan sonra aral@aralfood.com adresine e-mail ile gönderin!

© 2018 Aral Gıda. All rights reserved